Kontobekreftelse

Skulle du velge å skanne dokumentene anbefaler vi deg å bruke følgende innstilling: 200 dpi, i grått modus (ikke farge), filformatet bør være JPEG og oppløsningen må settes til 24 bits
.Dokumenter kan også bli fotografert på telefon og sendt via e-post.
Vennligst merk at alle innkommende e-poster blir begrenset til 10 MB.
Alle e-poster skal sendes til cs@xforex.com

Vennligst oppgi følgende:

ID

Godkjent legitimasjon med bilde

Identifikasjonen må tydelig vise ditt navn og fødselsdato. Det må også ha en gyldig utløpsdato. Pass og førerkort er ideelle former for identifikasjon. Navnet må samsvare med navnet du oppga på søknaden din.
Adresse

adressebevis

Adressen må samsvare med adressen du har oppgitt på søknaden. Dette kan være i form av en regning (strøm, telefon, vann), kontoutskrift, leie- eller lånekontrakt. Vær oppmerksom på at regninger som har blitt mottatt før tre måneder siden ikke kan aksepteres. Sørg for at navnet ditt vises på regningen, sammen med adressen din og navnet på selskapet som utsteder regningen. De må alle være godt synlig.