Handelsparametere

Endringer i handelen

I det kontinuerlige oppdraget for å forbedre din handelsopplevelse, har XForex nylig utvidet sine handelsbestrebelser ved å legge til råvarer og indekshandel via CFDer og nå aksjehandel og Bitcoin. Våre handelsforhold har endret seg tilsvarende med giring og margin-funksjoner som nå er tilgjengelige per instrument. Dette gir en stor fordel i handelsopplevelsen din ettersom:
  • Nye instrumenter
    Du kan nå handle med nye instrumenter med tilgang til markedsandeler, det fremtidige markedet og selv det virtuelle markedet.
  • Beskyttelse
    Beskyttelsen av kontoen din har økt, siden det nye systemet overvåker risikofaktorer per instrument, og dermed bidrar til å hindre at kontoen din blir kalibrert.
  • Bedre risikohåndtering:
    Med marginberegninger og vedlikeholdsmargin per instrument med bestemte parametre per instrument - er risikoberegninger per posisjon stadig mer nøyaktig og beskytter per instrument-handel samt hele kontoen.
Giring

Giring gjør det mulig for deg å handle med beløp som er langt høyere enn det opprinnelige investeringsbeløpet, noe som øker den potensielle avkastningen av investeringen din. Selv om muligheten til å få en betydelig fortjeneste ved hjelp av giring er stor, kan giring også virke mot deg hvis markedet går i motsatt retning av handelen din. Tradere bruker vanligvis Stopp tap og Ta fortjeneste for å unngå slike scenarier. Så langt, har giringen som tilbys blitt tildelt hele egenkapitalen.

Eksempel

Ditt innskuddsbeløp: $1000
Egenkapital: $1000
Tilbudt giring: 1:400
Ditt girede beløp er: 1,000 x 400 = $400,000

Giring per Instrument

Giring i aksjemarkedet har en tendens til å være mye lavere enn i valutamarkedet. Derfor, når vi går inn i dette markedet vil giring nå bli tilbudt per instrument. Dette betyr at hver posisjon vil utnyttes i henhold til giringen som er tildelt det spesifikke instrumentet som du velger å åpne en posisjon for.

Tilgjengelig saldo

Ved å ha innflytelse per instrument kan du også følge nøye med den virkelige verdien av dine handler. Hver gang du åpner en posisjon, blir den virkelige verdien av din investering i denne posisjonen [ikke giret beløp i henhold til giring per instrument] trukket fra Tilgjengelig saldo. Dette betyr at du nå kan se gjenværende Tilgjengelig saldo på egenkapitalen din i sanntid og i ikke-girede verdier (tilgjengelig for handel).

Egenkapital - brukt Margin

Eksempel

Ditt innskuddsbeløp: $1000
Giring for Twitter: 1:20
Du åpner en Twitter-posisjon for: $5000
Din tilgjengelige saldo: $1000 – [$5000: 20] = $750

Margin

Margin-parameteret viser forholdet mellom egenkapital og netto eksponering (summen av alle åpne posisjoner konverteres til kontoens basisvaluta). Når marginen overstiger den tillatte grensen, står kontoen din i fare for å bli kalibrert og ALLE dine posisjoner eller deler av dine handler vil automatisk bli stengt. Av denne grunn overvåkes marginen din i sanntid.

Egenkapital 
--------------------x 100
Eksponering 

Eksempel

Ditt innskuddsbeløp: $1000
Du åpner en Twitter-posisjon for: $5000
Egenkapital: $1000
Din tilgjengelige saldo: $750
Netto eksponering: $5000
Margin: (1000: 5000) x 100 = 20%

Margin per Instrument

Ettersom vi går inn i aksjemarkedet med giring per instrument, brukes marginen også som tilbys per instrument. Hvert instrument vil nå få sine egne margingrenser i henhold til risikofaktoren det representerer og i henhold til giringen som benyttes. Dette er i tillegg til hele kontomarginen [nevnt ovenfor] som vil fortsette å fungere som en indikator for statusen på kontoen din. For å bidra til å overvåke margin per instrument, har et overvåkingssystem blitt satt til å overvåke Margin per instrument; vedlikeholdsmarginsystemet.

Eksempel

Google margin: 0,3%
Pris per aksje: $1228
Posisjon åpnet: 10 Google aksjer
Vedlikeholdsmargin: 0.3% x 1,228 x 10 [Margin x eksponering] = $36.8

Vedlikeholdsmarginsystemet

Vedlikeholdsmargin er et automatisk system som er satt til å beskytte kontoinvesteringene dine, og hindre at hele kontoen din blir kalibrert ved å vedlikeholde et marginnivå per instrument. Vedlikeholdsmargin viser den relative summen av alle marginer og er beregnet hver gang en posisjon åpnes. Ved å observere dine aksje- og vedlikeholdsmargin-verdier, kan du overvåke avstanden fra margin call-status.

Eksempel

Du åpner først en Google posisjon - Din M. M. vil være $36,8.
Deretter åpner du en andre posisjon for Twitter - Din Twitter M. Margin er $123.4, men vises ikke.
Den relative summen vil vises.

Vedlikeholdsmargin:        $160.2 = [123.4 +36.8]

Margin Call

Når summen av posisjoner fra et bestemt instrument, i en bestemt markedsretning treffer risikomarginen for instrumentet, vil posisjoner fra instrumentet automatisk begynne å lukkes inntil en tilstrekkelig margin er gjenopprettet. Posisjoner vil lukkes inntil en tilstrekkelig margin for det instrumentet er oppnådd, for derved å øke beskyttelsen av andre posisjoner så vel som kontoens hele margin. Handlingen av å lukking posisjonen per instrument kalles Margin Call.

Eksempel

Vedlikeholdsmargin:        $160.2 = [123.4 +36.8]
Hvis egenkapitalen din er mindre enn $160.2, vil enten Google eller Twitter posisjonene bli lukket (posisjonen med det høyeste tapet vil bli lukket).

Egenkapital

Nåværende reelle beløp på kontoen, beregnet etter denne formelen: (Totalt innskudd) minus (Totalt kontouttak) pluss (Lukket resultat) pluss (Åpent resultat) pluss bonus, konvertert til kontoens basisvaluta.

Innskudd – uttak + lukkede P&L+ åpne P&L+ nonus

Åpen P&L

Åpen P & L: Total fortjeneste og tap av alle åpne posisjoner (pluss renter) konvertert til kontoens grunnvaluta.

Netto eksponering

Netto eksponering: Summen av alle åpne posisjoner konvertert til kontoens basisvaluta.

Ventende bonus

Ventende bonus: Viser bonusbeløpet som vil bli overført til egenkapital, forutsatt at du overskrider "Volum til å nå" innen den fastsatte perioden.

XPoints til å nå

XPoints til å nå: Presenterer XPoints du trenger for å nå innen den fastsatte perioden for å få den ventende bonusen overført til egenkapitalen.

Bonuskoder

Bonuskoder: Bonuskoder tilfører ulike pengebonuser til en spillers konto, avhengig av hvilken type kode det er snakk om. For å løse inn en bonus, må agenter bruke den tilsvarende bonuskoden når de gjennomfører et innskudd. For å få tilgang ti Innskuddssiden, logg inn på WebTrader- plattformen og klikk på Innskudd-fanen. På Innskuddssiden taster du inn en gyldig Bonuskode i 'Bonuskode-feltet. Hvis du ikke har en gyldig Bonuskode, vil dette feltet være tomt.